Luoman Kyläyhdistys –Kirkkonummi ry:n sääntömääräinen

vuosikokous

pidetään Luoman kyläkokouksen yhteydessä

keskiviikkona 7. maaliskuuta klo 18.00 alkaen

Luoman Ljusdalassa,
Gränsnäsintie 37

Kokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä vapaaehtoisen liittymismaksun ja seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksujen suuruudet

8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11. Käsitellään asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväkseen.

Kokousaineisto:

1. Toimintakertomus vuodelta 2017

2. Tilinpäätös vuodelta 2017

3. Toiminnantarkastajien lausunto (ei vielä saatavilla)

4. Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

5. Talousarvio vuodelle 2018

6. Hallituksen erovuoroiset jäsenet 2018

Kahvitarjoilu

Tervetuloa!

Hallitus