Luoman kyläyhdistyksen tiedote valituksesta

Luoman Kyläyhdistys ry on tänään jättänyt Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen Uusimaa 2050 -maakuntakaavassa osoitetusta ”raskaan raideliikenteen varikko” -merkinnästä Espoon ja Kirkkonummen rajalle (Luoman ja Mankin alueelle). Valituksessa vaaditaan kaavan kumoamista merkinnän osalta ja pyydetään lisäksi, että hallinto-oikeus kieltää maakuntakaavan täytäntöönpanon välittömästi.