Luoman Kyläyhdistys ry on tänään jättänyt Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen Uusimaa 2050 -maakuntakaavassa osoitetusta ”raskaan raideliikenteen varikko” -merkinnästä Espoon ja Kirkkonummen rajalle (Luoman ja Mankin alueelle). Valituksessa vaaditaan kaavan kumoamista merkinnän osalta ja pyydetään lisäksi, että hallinto-oikeus kieltää maakuntakaavan täytäntöönpanon välittömästi.

Valituksen mukaan varikkomerkintä loukkaa maakuntakaavalle maankäyttö- ja rakennuslaissa asetettuja sisältövaatimuksia, valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja luonnonsuojelulainsäädäntöä.

Valituksessa osoitetaan, että kaavan vaikutuksia ei ole selvitetty riittävällä tavalla ja sen valmistelu on ollut virheellistä. Varikko-merkintä ei vastaa maakuntakaavan kaavaselostuksen tavoitteita sen enempää luontoarvojen turvaamisen kuin asumisen, kulttuuriympäristön tai elinkeinojen toimintaedellytystenkään osalta.

Hallinto-oikeuden valituksen käsittely saattaa kestää varsin pitkään.