Luoman Kyläyhdistys – Kirkkonummi ry on vuodesta 2019 lähtien toteuttanut Luomanpuron kunnostusprojektia Sen tarkoitus on palauttaa Luomanpuro meritaimenen ja muiden kalojen kutujoeksi.

Valmistunut kalatie on tämän projektin ensimmäinen vaihe, jolla meritaimenelle mahdollistetaan nousu Luomanlahdesta vanhan myllypadon ohi Luomanpuron kutupaikoille ja vaikkapa Vitträskiin saakka.

Luomanpuro inventoitiin vuonna 2018 Silvestris Luontoselvitys Oy:n toimesta ja Kirkkonummen kunnan rahoituksella.
Kalatien suunnitteli Ympäristötekniikan Insinööritoimisto Jami Aho.
Sen toteutti ja suurelta osin rahoitti Luoman kyläyhdistyksen hallituksen jäsen Marko Vähäkuopus.
Työhön ovat osallistuneet Luoman kyläläiset talkoilla.
Rahoitusta hankkeelle on saatu myös Kirkkonummen kunnalta, Länsi-Uudenmaan Säästöpankilta, Bobäck-Vitträsk Luoma – Vitträsk kalastuskunnalta ja Luoman Kyläyhdistykseltä.

Luomanpuron kalatien avajaiset pidettiin 25.09.2020.

Puron ennallistamisen / kunnostuksen jatkotoimia ovat:
• Rautatien ja Kehä III alittavan puron nousua haittaavien esteiden poistaminen yhteistyössä Väyläviraston kanssa.
• Harjulantien alituksen tierummun saattaminen paremmin kalan nousun mahdollistavaksi.
• Harjulantien ja Vitträskin välisen uoman tarkastus ja esteiden poisto,
• Koko puron matkalla kalojen elinympäristökunnostus
• Meritaimenen kutupaikkojen sorastus yms rakentaminen
• Taimenten poikasten sähkökalastus pääkaupunkiseudun muista taimenpuroista ja poikasistutus Luomanpuroon.

Meille luomalaisille on siis talkootöitä tiedossa