Valitus varikkomerkinnästä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Luoman kyläyhdistys on lähestynyt kuntaa vetoomuksella, että kunta tekemänsä linjauksen mukaisesti valittaisi varikkomerkinnästä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja pyytää samalla kaavan toimeenpanokieltoa. Tähän mennessä (1.10.) saadun palautteen perusteella on syytä uskoa, että kunta tekee valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kirje Kirkkonummen kuntaan varikkovalituksesta