Fortumilta halutaan selvitystä maakaapeliasiassa

Rantaradan läheisyydessä asuvat luomalaiset perheet ovat jo pitkään olleet huolissaan Sundsbergin Kolabackeniin vedettävästä uudesta suurjännitejohdosta. Johto palvelee Fortum Oyj:n suunnittelemaa datakeskusta Kolabackeniin. Ensimmäistä kertaa Suomessa ja Pohjoismaissa tällainen voimajohto toteutettaisiin maakaapelina. Yhtiön selvitysten mukaan kaapeli kulkisi asuintonttien ja pihamaiden läpi. Yhtiö sanoo ratkaisun olevan asukkaille turvallinen, mutta on haluton kertomaan mitään perustietoja hankkeesta. – Luoman Kyläyhdistys haluaa olla mukana vaikuttamassa niin turvallisen asuinympäristön kuin asukkaiden terveyden turvaamisessa  ja on toimittanut oheisen pyynnön Fortum Oyj:n yhdyskuntasuhteista vastaavalle johtajalle. Kirje Fortum Oyj_lle Merja Paavola 6_10_2021.docx