Virtuaalinen asukastilaisuus 30.11.2021: Masalan osayleiskaavaehdotus Teams linkki

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan tiistaina 30.11.2021 klo 17-18.30 Masalan osayleiskaavaehdotuksesta. Liity webinaariin alla olevasta linkistä 30.11.2021 klo 16.50 alkaen. Osallistuminen webinaariin ei edellytä Teams-sovelluksen asentamista. Kun avaat linkin, voit itse valita, haluatko käynnistää webinaarin Teamsissa vai katsella sitä selaimessa. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWI2M2Q2ODgtMTI0Ny00NmRlLTg5ODktYzg1NmZjN2YxYzY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226d061a28-d427-44ff-8ce0-0e1b76dd90ab%22%2c%22Oid%22%3a%22efaee6fe-98b4-41ff-8239-6768e1f074ad%22%7d

Luomalainen tiedotuslehtinen julkaistu/ Vi i Bobäck infobladet publicerats

Luomalainen kesäkuu 2024 Vi i Bobäck juni 2024 Luomalainen kesäkuu 2024 Luomalainen marraskuu 2023 2 palstainen lopullinen Vi i Bobäck november 2023 LOPULLINEN Luomalainen huhtikuu 2023 Vi i Bobäck April 2023 Luomalainen marraskuu 2 palstainen lopullinen.docx Vi i Bobäck november 2022.docx LUOMALAINEN_kesäkuu_2022 Vi i Bobäck juni.docx[4827] LUOMALAINEN_helmikuu_2022 Vi_i_Bobäck_Februari_2022 LUOMALAINEN_marraskuu_2021 Vi_i_Bobäck_November_2021