Hannu on toiminut aktiivisesti ja pyyteettömästi luomalaisten sanansaattajana sekä kuntaan että moniin viranomaisiin päin.
Kirjoittaen lukuisia asiakirjoja, selvityksiä, lisäselvityksiä ja useita valituksia liittyen varikkoalueeseen, maakaapeliin sekä Masalan osayleiskaavaan joka käsittää Luomankin alueita. 
Kunnianhimoisena tavoitteenaan säilyttää Luoma asukkailleen viihtyisänä asuinpaikkana. 
Onnea!
Kulkekoon onni mukana koko loppuvuoden!