LUOMANPURON KALATIE

Luoman Kyläyhdistys – Kirkkonummi ry on vuodesta 2019 lähtien toteuttanut Luomanpuron kunnostusprojektia Sen tarkoitus on palauttaa Luomanpuro meritaimenen ja muiden kalojen kutujoeksi. Valmistunut kalatie on tämän projektin ensimmäinen vaihe, jolla meritaimenelle mahdollistetaan nousu Luomanlahdesta vanhan myllypadon ohi Luomanpuron kutupaikoille ja vaikkapa Vitträskiin saakka.

Luoman kyläyhdistyksen tiedote valituksesta

Luoman Kyläyhdistys ry on tänään jättänyt Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen Uusimaa 2050 -maakuntakaavassa osoitetusta ”raskaan raideliikenteen varikko” -merkinnästä Espoon ja Kirkkonummen rajalle (Luoman ja Mankin alueelle). Valituksessa vaaditaan kaavan kumoamista merkinnän osalta ja pyydetään lisäksi, että hallinto-oikeus kieltää maakuntakaavan täytäntöönpanon välittömästi.