Kyläyhdistyksen Vuosikokous / Byaföreningens årsmöte

LUOMAN KYLÄYHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2024 Aika: keskiviikkona 10.4.2024 klo 18.00 Paikka: Luoman Ljusdala, Gränsnäsintie 37 Ohjelma: 1. Lyhyt tietoisku o Ljusdala aktiiviseen käyttöön o Venepaikkoja Vitträskissä o Laiduntaminen o Kyläaputoiminta 2. Kyläyhdistyksen sääntömääräiset vuosikokousasiat Kahvitarjoilu. Tervetuloa!   BOBÄCKS BYAFÖRENINGS STADGEENLIGA ÅRSMÖTE 2024 Tidpunkt: onsdagen den 10.4.2024 kl. 18.00 Plats: Ljusdala i Bobäck, Gränsnäsvägen 37 Program: 1. Korta infopuffar o Användningen av Ljusdala o Båtplatser i Vitträsk o Betesverksamhet o Byahjälpen   2. Byaföreningens stadgeenliga årsmötesärenden Kaffeservering, välkomna!

24.10.2023 Tassumäen asemakaava työpaja/ Tassbackens detaljplan workshop

Tervetuloa työpajaan keskustelemaan Tassumäen asemakaavasta Työpaja Tassumäen asemakaavahankkeesta pidetään ti 24.10.2023 klo 18.00 – 20.00 Bobäckin koulun ruokasalissa yhteistyössä Kirkkonummen kunnan, konsulttitoimisto Tengbom Oy:n sekä Luoman kyläyhdistyksen kanssa. Ennen työpajan alkamista Luoman kyläyhdistys järjestää kahvitarjoilun klo 17.30 alkaen. Kutsumme asiasta kiinnostuneet asukkaat työpajaan mukaan. Tilaisuudessa kerrotaan lisää Tassumäen asemakaavahankkeesta ja käydään kaavatyön lähtötietoja teemoittain läpi, workshop -tyyppisesti. Tapahtuman esityskielinä ovat suomi ja ruotsi.   Välkommen med på workshop gällande Tassbackens detaljplan Workshopen för Tassbackens detaljplan hålls ti 24.10.2023 kl. 18.00 – 20.00 i Bobäcks skolas matsal, som ett samarbete mellan Kyrkslätts kommun, konsultbyrå Tengbom Oy samt Bobäcks byaförening. Före mötet bjuder byaföreningen på kaffe från kl. 17.30. Vi bjuder in […]