Tällä sivustolla esitellään vuonna 2009 julkistettu Luoman Kyläsuunnitelma sekä sitä täydentävät kyläkyselyt. Kyläsuunnitelma ja kyläkyselyt valmisteltiin helpottamaan Kirkkonummen kunnan kaavoittajien työtä Luoman osayleiskaavan laatimista varten.

Sivusto kertoo edelleen Luoman alueen liikennejärjestelyistä julkinen liikenne mukaan lukien.

Sivustoa täydennetään edelleen Luoman alueen ympäristöasioihin liittyen. Esimerkiksi Vitträsk-järven veden laadun seurannan raportointia tullaan sivustolla esittelemään.