Kyläyhdistys on pyrkinyt vaikuttamaan kunnan päätöksentekoon luomalaisten asuinympäristöä koskevissa kaavoituskysymyksissä. Täältä löydät kyläyhdistyksen kirjelmät kunnanhallitukselle, lautakunnille ja valtuustolle.

Täältä löytyvät myös kunnanarkkitehtien pitämien Luoman kaavoitusta käsittelevien alustusten tiivistelmät. Alustuksia on pidetty kyläyhdistyksen kyläkokouksissa eri vuosina.

Kaavoitustilanne

Kirjeet Luoman osayleiskaavoitukseen liittyen:

2017 kuntaan lähetettyjä kirjeitä sekä Seppo Mäkisen esitys Luoman osayleiskaavasta.

Yhdyskuntatekniikan_lautakunnan_jasenille_Majvik_ja_Suvimaki.pdf
Seppo_Makinen_11_1_2017_Luoman_osayleiskaava.pdf
Kunnanvaltuustolle_Luoman_OASsta_ja_kehityskuvasta.pdf
Kunnanhallitukselle_Masalan_ja_Luoman_kehityskuvasta_2040.pdf

20.6.2015 Kirkkonummen kunnanhallituksen jäsenille ja varajäsenille: Kunnan kaavoitusohjelma 2016 – 2020. Kaavoitus_Kunnanhallitus_20_6_2015.pdf

2.6.2015 Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan lautakunnan jäsenille ja varajäsenille: Kunnan kaavoitusohjelma 2016 – 2020. Kaavoitus_Yhdyskuntatekniikan_lautakunta_2_6_2015.pdf

Kylakysely_2014_tulokset.pdf
Luoman_kylasuunnitelman_paivitys_2011-2015.pdf

kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkisen alustus Luoman kyläkokouksessa 22.9.2015 seppo_makinen_luoma_22_9_2015.pdf