Kyläkyselyt

Luoman osayleiskaavan viivästyessä usealla vuodella kyläkyselyillä haluttiin täydentää ja päivittää Luoman Kyläsuunnitelman keskeisiä tuloksia. Kyläkyselyjä tehtiin kaksi, vuosina 2012 ja 2014.

Tästä löydät yhteenvedon molemmista kyselyistä sekä yksityiskohtaisemmat tulokset vuoden 2014 kyselystä.

Luoman_kylakyselyn_2012_tulokset

Kylakysely_2014_tulokset