Kyläsuunnitelma

Luoman Kyläyhdistyksen vuosikokous päätti 14.3.2007 käynnistää Luoman kyläsuunnitelman valmistelun, koska silloisten tietojen mukaan Kirkkonummen kunta suunnitteli käynnistävänsä Luoman osayleiskaavan valmistelun vuonna 2012. Kyläsuunnitelmaan kerättiin kyläläisten mielipiteitä ja odotuksia kylän tulevaisuudesta. Suunnitelmaa valmisteltiin mm. ryhmätöitä tehden ja tavoitteita priorisoiden. Suunnitelma kuvaa hyvin kyläläisten enemmistön mielipiteitä ja odotuksia asuinympäristönsä kehittämisestä.

Kylasuunnitelman_asuminen
Kylasuunnitelman_palvelut
Kylasuunnitelman_Tiet_ja_liikenne
Kylasuunnitelman_vapaa-aika_ja_yhteistoiminta