Medlemsavgiften för 2019

Bobäcks Byaförening – Kyrkslätt rf är en politiskt obunden, tvåspråkig förening som verkar för bobäckbornas gemensamma intressen och trevnad i samarbete med övriga sammanslutningar och organisationer i Bobäck. Målsättningen är att befrämja utvecklingen i byn och förbättra invånarnas påverkningsmöjligheter.