MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2019

Bobäcks Byaförening – Kyrkslätt rf är en politiskt obunden, tvåspråkig förening som verkar för bobäckbornas gemensamma intressen och trevnad i samarbete med övriga sammanslutningar och organisationer i Bobäck. Målsättningen är att befrämja utvecklingen i byn och förbättra invånarnas påverkningsmöjligheter.

Var och en som känner sig som bobäckbo kan ansluta sig till föreningen genom att betala medlems-avgiften till föreningens konto Aktia FI17 4055 2020 1345 67.

Medlemsavgiften är 22 € för hela familjen, 10 € för vuxna, 5 € för pensionärer och för barn under 18 år samt 100 € för företag/institutioner.

Kom alltid ihåg att anteckna samtliga familjemedlemmars namn i fältet ”meddelande” för medlemregistret.

Modell för betalning av medlemsavgift för familjemedlemmar (uppgifter till medlemsregistret):

Kontonummer Meddelande
 

Aktia FI17 4055 2020 1345 67

Luoman Kyläyhdistys

Bobäcks Byaförening

Medlemsavgift 2019
Namn: Luomalainen Liisa och Lauri samt Lotta, Lars och Leena
Adress: Bobäcksgatan 100
Email: liisa.luoma@kirkkonummi.fi

Telefon:       040 297 0000

  Referens:    (behövs inte)
  Belopp: 22,00 €