BOBÄCKS BYAMÖTE HÅLLS ONSDAGEN den 2.10.2019 med början kl. 17:30 på Ljusdala i
Bobäck, adress: Gränsnäsvägen 37.

KL 17:30 – 18:30 INFORMATION OCH DISKUSSION OM ENERGILÖSNINGAR FÖR
SMÅFASTIGHETER
Ramboll Finland Ab:s expert, ger med finansiering av EU och Energimyndigheten,
INFORMATION OM OLIKA ENERGI-, och UPPVÄRMNINGSLÖSNINGAR FÖR
SMÅFASTIGHETER – jordvärme, solfångare, energibesparing, praktiska erfarenheter.

KL 18:30 – 20:00 INFORMATION OCH DISKUSSION – EN JÄRNVÄGSDEPÅ TILL BOBÄCK?
Banverket planerar att bygga en större reparations-, underhålls-, och förvaringsdepå för
järnvägsutrustning med placering i Bobäck, Mankby eller Getbergen.
I den nyligen färdigställda förhandsutredningen har Bobäck framställts som den mest
fördelaktiga platsen för depån.