Luoman Kyläyhdistys – Kirkkonummi ry / Bobäcks Byaförening – Kyrkslätt rf

Det stadgeenliga årsmötet hålls såväl som närmöte som Teamsmöte måndagen den 16.8.2021 kl. 18.00.

Närmötet hålls på Ljusdala i Bobäck, Gränsnäsvägen 37. På grund av koronaepidemin bör deltagarna i närmötet ha fått två injektionsdoser och vara helt symtomfria.

I Teamsmötet kan alla som vill delta. Anslutningslänken sänds på mötesdagen i god tid innan mötets början. SÄND DÄRFÖR texten: ’Jag deltar i BBF:s årsmöte på distans’ samt ditt namn och din e-postadress till info@luoma-boback.fi

På mötet behandlas de ärenden som stadgarna förutsätter.

Föredragningslistan publiceras på byaföreningens hemsida www.luoma-boback.fi och på byns Facebook-sida https://www.facebook.com/groups/54877920106/

Mötet inleds med en översikt kring aktuella frågor i Bobäck.

Välkomna! Styrelsen

LKY_tilinpäätös_2020
LKY_toiminnantarkastuskertomus_2020
LKY_Toimintakertomus 2020