Uppkommande händelser, anteckna alla viktiga tidpunkter i din kalender

Iståndsättande av Bobäckbäcken lördagen den 30 juli / alternativt lördagen den 27 augusti Iståndsättande för att säkerställa havsöringens vandring upp i bäcken och lekmöjligheter för den. År 2018 inleddes i samarbete med Kyrkslätts kommun ett projekt för Bobäckbäcken som nu når sin tredje fas. Nu förbättras brotrumman under Harjulavägen och städas dess närområde från kvistar och annat skräp. Detta ställe utgör ett svårt hinder för fiskarnas vandring som nu skall åtgärdas med talkokrafter. Marko Vähäkuopus leder arbetet och bidrar med goda råd och med grävmaskinsarbete. Ifall du redan nu vet att du kan delta kan du meddela mej per email tuulasaari1@gmail.com så bekräftar jag datum och klockslag.   Ladfest lördagen den 20 […]