BYAMÖTE I BOBÄCK 2022

Tidpunkt: tisdagen den 10.5.2022 kl. 18.00

Plats: Ljusdala i Bobäck, Gränsnäsvägen 37

Program:
1. Aktuellt i Bobäck, kl. 18.00
– En energispecialists infotillfälle:
* Alternativa uppvärmningsmetoder
* Scanoffices representant deltar
– Dessutom:
* Möjlighet till gemensam anskaffning vid byte av energiform
* Byahjälp i Bobäck
* Info från byns föreningar
2. Byaföreningens stadgeenliga årsmötesärenden
– Möteshandlingarna på www.luoma-boback.fi

Kaffe- och bakverksförsäljning till förmån för
årskurs 5 i Bobäcks skolas lägerskola.

Välkomna!
Bobäcks Byaförening – Kyrkslätt r.f.
Styrelsen

LKY_Toimintakertomus1.1.2021-31.12
LKY_Toimintasuunnitelma 1.1.2022-31.12.2022
Luoman ky-tilinpäätös2021