Bobäckbornas traditionella Ladfest

Lö 10.8.2019 kl. 18 – 24 i Fasa-Jussis lada Adress: Hvitträskvägen ca 111 I år gör vi en tidsresa till 1950-talet och firar en av sommarens sista kvällar i 50-talsanda. Klädseln är fri, men får gärna vara inspirerad av tidsåldern. Bästa klädseln belönas igen, så det lönar sig att gräva i sina skåp.

Medlemsavgiften för 2019

Bobäcks Byaförening – Kyrkslätt rf är en politiskt obunden, tvåspråkig förening som verkar för bobäckbornas gemensamma intressen och trevnad i samarbete med övriga sammanslutningar och organisationer i Bobäck. Målsättningen är att befrämja utvecklingen i byn och förbättra invånarnas påverkningsmöjligheter.