Bobäck – Vitträsk fiskelag r.f. informerar

Personer bosatta i Bobäck och Vitträsk byar, kan för fiskesäsongen maj 2018 till april 2019 köpa lov för fiske med bragder på Bobäck – Vitträsk r.f.s samfällda vattenområden i Vitträsk och Bobäckviken. Fiskelov säljes i Bobäck FBK (Masabyvägen 570) onsdagar den 25/4, 30/5 och 18/7 mellan kl. 18-19. Antalet fiskelov som säljs är begränsat liksom också antalet fiskelov per hushåll. Försäljningspris för bragdfiskelov Euro/st Max.antal/hushåll Max.antal totalt Nät 30 m, max 2m högt 50,00 2 15 Katsa 25,00 3 15 Kräftmjärde, kräfthåv 25,00 4 90 5 st. Saxkrok 25,00 1 5 Svirvellov 15,00 . . Betala gärna på förhand till Bobäck-Vitträsk fiskelag r.f.s bankkonto AKTIA FI9040550010390447 och tag med kvitans […]

Stadge-enligt årsmöte och mötets material

Bobäcks byaförening – Kyrkslätt rf Stadge-enligt årsmöte onsdagen den 7.3. kl. 18.00 Ljusdala, Gränsnäsvägen 37, 02440 BOBÄCK. Agendan är följande: 1. Mötet öppnas 2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare 3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras 4. Föredragningslistan för mötet godkänns 5. Bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas/revisorernas utlåtande presenteras 6. Besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga 7. Verksamhetsplanen, budgeten, den frivilliga anslutningsavgiften samt storleken på följande års medlemsavgifter för barn, pensionärer, vuxna och familjer fastställs 8. Val av styrelsemedlemmar istället för dem som är i tur att avgå 9. Val av två verksamhetsgranskare/revisorer och deras suppleanter 10. Behandlas övriga i […]