Årets Bobäckbo 2015

Bobäck FBK:s damavdelning Damerna fick erkänsla för sitt sommarcafé. Caféet sammanför gamla, nya och tidigare bybor. Brandkårsdamerna deltog även i augusti detta år i skallgångsoperationen efter en minnessjuk åldring genom att arrangera traktering och pausmöjligheter för frivilliggrupperna och myndighetspersonerna.