Bli medlem

Alla som känner sig som bobäcksbor kan bli medlemmar i föreningen genom att betala medlemsavgiften till

Aktia, FI1740552020134567

HELSFIHH

Medlemsavgiften är 25 € för en hel familj, 10 € för en person och 100 € för företag/sammanslutningar.

Register

Link >>

Register