Bobäck

Beroende på räknesättet har den pigga västnyländska byn Bobäck 600 – 1000 invånare. Byn har existerat redan länge; enligt de historiskt-arkeologiska fynden antar man att byn har bebotts redan strax efter stenåldern. Det berättas, att kompositören Jean Sibelius själv skulle vid Vitträsk ha hittat bergsmålningarna, som härstammar från en såpass gammal tid som 3 000 – 500 f.Kr.
Miljön i Bobäck (på finska Luoma), som ligger invid huvudstaden, är en typisk vacker nyländsk lantmiljö. En fin natur, havsstrand (Bobäcksviken) och Vitträsk med sitt kristallklara vatten kan hittas i Bobäck. De gamla lantgårdarna är välskötta och bebodda och åkrarna odlade, fast byn känns igen numera speciellt av sina hästar – och förvånande många bobäcksbor har kacklande hönor på sin gård.

Villornas och soldaternas Bobäck

Tills början av 1900-talet var Bobäck känd av sina villor, som lockade folk från huvudstaden på somrarna. Sommargästerna anlände till byn med ångbåten eller med tåget. Nu är det Hvitträskmuseet eller kurscentret i Majvik , som mest lockar turisterna eller affärsmännen.
Parentestiden i Porkala 1944-1956 var en dramatisk tidsperiod för Bobäck. Byn skars mitt itu och den största delen av de fastigheter, som under 12 års tid var under Sovietregimen, totalförstördes. Fr.o.m. slutet av 1950-talet har invånarantalet i byn sakta men säkert ökat. Två skolor har byggts i Bobäck eller alldeles invid byn: den svenskspråkiga Bobäcks skolan och den finska Masalan koulu.

En aktiv by

FBK-huset och ungdomsföreningens hus utformar den traditionella kärnan i lantbyn. I Bobäck idkar man ett aktivt föreningsliv och en stark vi-anda. Det finns flera intresserade, som skulle vilja flytta till den tvåspråkiga byn, än vad det finns till salu lediga hus eller tomter. I Bobäck bor och jobbar företagare, handarbetare, konstnärer och IT-folk, som uttryckligen vill jobba hemma. Kanske det är omgivningen som inspirerar?
År 2004 blev Bobäck utvald till årets nyländska by. I vår by bor aktiva människor, som trivs bra här. Det är lätt att komma hit med tåget, bilen eller cykeln – och till kännedom för lantlivsromantikerna: här finns kvar krokiga sandvägar kvar bekanta miljöer, kända från de gamla finska filmerna.

Vi i bobäck- infoblad

Byaföreningen vill i fortsättningen informera om händelserna och om ärenden som på ett nära sätt berör vardagen i byn och bybornasliv via den. Här kan du läsa Vi i bobäck som pdf: Vi_i_Bobäck_November_2021

Läs Bobäcksboken

Läs mera om Bobäck och om dess historia: byaföreningens publikation ”Bobäck – en bygdekrönika från Kyrkslätt” (red. Hans Brenner) finns att läsa i biblioteket. Den svenskspråkiga upplagan är utsåld men den finskspråkiga boken går att köpa av byaföreningen.

P.S. Det är lätt att hitta identiska ortsnamn i Finland. Bobäck finns också i Vasa. Säkert en trivsam och lagom liten stadsdel, åtminstone på basen av namnet.