Bobäcks byaförening – Kyrkslätt rf. är en politiskt obunden, tvåspråkig förening som verkar för bobäcksbornas gemensamma intressen och trevnad i samarbete med övriga sammanslutningar och organisationer i Bobäck. Målsättningen är att befrämja utvecklingen i byn och förbättra invånarnas påverkningsmöjligheter.