Varaktighet: -
PLats: Hviträsk
Lördag och söndag 1-2.12.2018

Traditionell julmarknad i Hvitträsk (se www.kansallismuseo.fi)

INGVAST GILLETS Julbasar kl. 11-16 Masabyvägen 625, Bobäck.

Ponnyridning på söndag. Facebook.com/IngvastinKilta