Vuosikokouksen esityslista ja kokousaineisto

Luoman Kyläyhdistys –Kirkkonummi ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Luoman kyläkokouksen yhteydessä keskiviikkona 7. maaliskuuta klo 18.00 alkaen Luoman Ljusdalassa, Gränsnäsintie 37 Kokouksen esityslista: 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Hyväksytään kokouksen esityslista 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä vapaaehtoisen liittymismaksun ja seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksujen suuruudet 8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 11. Käsitellään asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväkseen. Kokousaineisto: 1. Toimintakertomus vuodelta 2017 […]