Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan tiistaina 30.11.2021 klo 17-18.30 Masalan osayleiskaavaehdotuksesta.
Liity webinaariin alla olevasta linkistä 30.11.2021 klo 16.50 alkaen. Osallistuminen webinaariin ei edellytä Teams-sovelluksen asentamista. Kun avaat linkin, voit itse valita, haluatko käynnistää webinaarin Teamsissa vai katsella sitä selaimessa.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWI2M2Q2ODgtMTI0Ny00NmRlLTg5ODktYzg1NmZjN2YxYzY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226d061a28-d427-44ff-8ce0-0e1b76dd90ab%22%2c%22Oid%22%3a%22efaee6fe-98b4-41ff-8239-6768e1f074ad%22%7d