Kirkkonummen Natur och Miljö rf julkaisi Kirkkonummipäivien yhteydessä kuluvan vuoden 2022 ympäristödiplominsa. Se osoitettiin kahdelle organisaatiolle, ”jotka ovat toimillaan edesauttaneet meritaimenen luontaisen vaellusreitin ennallistamista Luomanpurossa”. Palkinnon saivat Luoman Kyläyhdistys ja Bobäck-Vitträsk osakaskunta. Molemmat organisaatiot järjestivät heinäkuun lopussa yhteistuumin talkoot kalaportaiden rakentamiseksi puroon kohdassa, jossa puro alittaa Harjulantien.

Luomanpurosta on nyt luomalaisten toimin poistettu merkittävimmät tekniset esteet meritaimenen nousulle Vitträskiin. Aiemmin Marko Vähäkuopuksen mittavalla panostuksella saatiin aikaiseksi vanhan myllypadon ohittava kalatie puron alajuoksulla sekä yhteistalkoilla kalaportaat puron rantaradan alituksen ”putouksille”.

Natur och Miljö rf on Suomen Luonnonsuojeluliiton ruotsinkielinen sisarjärjestö. Kirkkonummen Natur och Miljö rf on sen alueellinen organisaatio ja se on jakanut vuosittaista ympäristödiplomiaan jo kahdenkymmenen vuoden ajan. ”Tämänvuotinen diplomi meni todella oikeaan ja merkittävään paikkaan”, korosti yhdistyksen sihteeri Mårten Bondestam ojentaessaan diplomin organisaatioiden edustajille, Marko Vähäkuopukselle ja Steffe Selroosille (ks. oheinen kuva).

Yleisön joukossa ihmeteltiinkin, miten on mahdollista, että Luomapuroa näin hienoon kuntoon ennallistettaessa viranomaiset ja poliitikot kuitenkin vakavissaan suunnittelevat puron koko alajuoksun luonnontilan tuhoamista valtavalla teollisuusalueella, raskaan raideliikenteen varikolla. Paikalliset asukkaat huolehtivat ympäristöstä, jota toiset parhaan kykynsä mukaan pyrkivät tuhoamaan.

Kuvateksti: Mårten Bondestam (vasemmalla) luovuttamassa ympäristödiplomia Steffe Selroosille (keskellä) ja Marko Vähäkuopukselle (oikealla).