Vuosikokous / Årsmöte

LUOMAN KYLÄYHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2024 Aika: keskiviikkona 10.4.2024 klo 18.00 Paikka: Luoman Ljusdala, Gränsnäsintie 37 Ohjelma: 1. Lyhyt tietoisku o Ljusdala aktiiviseen käyttöön o Venepaikkoja Vitträskissä o Laiduntaminen o Kyläaputoiminta 2. Kyläyhdistyksen sääntömääräiset vuosikokousasiat – Kokousmateriaali: luomatilinp23 LKY_Toimintakertomus_1.1.2023-31.12 LKY_Toimintasuunnitelma 1.1.2024-31.12.2024 1_Vuosikokous_2024_esityslista Kahvitarjoilu. Tervetuloa! BOBÄCKS BYAFÖRENINGS STADGEENLIGA ÅRSMÖTE 2024 Tidpunkt: onsdagen den 10.4.2024 kl. 18.00 Plats: Ljusdala i Bobäck, Gränsnäsvägen 37 Program: 1. Korta infopuffar o Användningen av Ljusdala o Båtplatser i Vitträsk o Betesverksamhet o Byahjälpen 2. Byaföreningens stadgeenliga årsmötesärenden – Mötesmaterial: 1_Vuosikokous_2024_esityslista luomatilinp23 LKY_Toimintakertomus_1.1.2023-31.12 LKY_Toimintasuunnitelma 1.1.2024-31.12.2024 Kaffeservering, välkomna!