Kaavoitusohjelma 2021-2025

Luoman osayleiskaavoitus on ollut tekeillä jo noin 15 vuoden ajan, mutta vuodesta toiseen kunnan kaavoitusosasto on lykännyt sen valmistelua. Samalla Luoman kylästä on irroitettu eri alueita Masalan osayleiskaavaan, jolloin Luoman osayleiskaava-alue on pienentynyt oleellisesti alkulähtökohdistaan. Tämä merkitsee mm sitä, että perinteisen Luoman kylän n. 500 asuinrakennuksen määrä on osayleiskaava-alueella vain noin 250 ja vastaavasti kylän n. 1.300 hengen asukasmäärä on osayleiskaavateksteissä vain n. 570 henkilöä.
Kaavoitusohjelmaa on kunnanvaltuustossa käsitelty 05.10.2020, jolloin Luoman osayleiskaavan päätettiin olevan toteutuskorissa ja että uusia osayleiskaavoja voidaan käynnistää vasta kun käsittelyssä jo olevia osayleiskaavoja on saatu hyväksymiskäsittelyyn.
Tuolloin hyväksyttyä Luoman osayleiskaava-aluetta on edelleen pienennetty – ilman valtuustokäsittelyä, vain kunnanhallituksen päätöksellä siten, että Luoman vene- ja uimarantaranta-alueet sekä Espoonlahteen rajoittuva Luomanrannan alue on liitetty Masalan osayleriskaavaan.

Kyläyhdistys on pyrkinyt vaikuttamaan kunnan päätöksentekoon luomalaisten asuinympäristöä koskevissa kaavoituskysymyksissä. Täältä löydät kyläyhdistyksen kirjelmät kunnanhallitukselle, lautakunnille ja valtuustolle.

Täältä löytyvät myös kunnanarkkitehtien pitämien Luoman kaavoitusta käsittelevien alustusten tiivistelmät. Alustuksia on pidetty kyläyhdistyksen kyläkokouksissa eri vuosina.

Kaavoitustilanne

Kirkkonummen kaavoitusohjelma 2021-2025, Luoman osayleiskaavan hankekortti (klikkaamalla kuvaa se suurentuu)

Kirjeet Luoman osayleiskaavoitukseen liittyen:

2017 kuntaan lähetettyjä kirjeitä sekä Seppo Mäkisen esitys Luoman osayleiskaavasta.

Yhdyskuntatekniikan_lautakunnan_jasenille_Majvik_ja_Suvimaki.pdf
Seppo_Makinen_11_1_2017_Luoman_osayleiskaava.pdf
Kunnanvaltuustolle_Luoman_OASsta_ja_kehityskuvasta.pdf
Kunnanhallitukselle_Masalan_ja_Luoman_kehityskuvasta_2040.pdf

20.6.2015 Kirkkonummen kunnanhallituksen jäsenille ja varajäsenille: Kunnan kaavoitusohjelma 2016 – 2020. Kaavoitus_Kunnanhallitus_20_6_2015.pdf

2.6.2015 Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan lautakunnan jäsenille ja varajäsenille: Kunnan kaavoitusohjelma 2016 – 2020. Kaavoitus_Yhdyskuntatekniikan_lautakunta_2_6_2015.pdf

Kylakysely_2014_tulokset.pdf
Luoman_kylasuunnitelman_paivitys_2011-2015.pdf

kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkisen alustus Luoman kyläkokouksessa 22.9.2015 seppo_makinen_luoma_22_9_2015.pdf