Henkilöliikenne Luoman seisakkeella on ollut tilapäisesti keskeytettynä  27.3. 2016 lähtien. Sen uudelleen avaaminen riippuu Luoman osayleiskaavan valmistumisen jälkeen nähtävästä asukasluvun lisäysmahdollisuudesta sekä julkisen lähiliikenteen arvostuksen kehittymisestä.
Kyläyhdistys on pyrkinyt vaikuttamaan myös julkisen liikenteen kehittämiseen Luomassa. Erityisesti Luoman seisakkeen toiminnan jatkuvuudesta on kannettu huolta – toistaiseksi tuloksetta.

Täältä löydät kyläyhdistyksen kirjelmät kunnanhallitukselle, valtuustolle ja Helsingin seudun Liikennekuntayhtymälle, HSL:lle.

Kirjeet Luoman seisakkeen toiminnan säilyttämiseksi

Kirjeet Luoman seisakkeen toiminnan säilyttämiseksi:

24.8.2015 Kirkkonummen kunnanhallituksen jäsenille ja varajäsenille: Kirkkonummen kunnan lausunto HSL-kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2016 – 2018 – Luoman seisake
Luoman_seisake_Kunnanhallitukselle_24_8_2015.pdf

20.8.2015 Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan lautakunnan jäsenille ja varajäsenille: YHDYSKUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNNAN KOKOUS 20.8.2015 – HSL:n toimintasuunnitelma ja Luoman seisakkeen tulevaisuus
Luoman_seisake_Yhdyskuntatekniikan_lautakunta_20_8_2015.pdf

28.2.2014 Kirkkonummen kunnanhallitukselle: Kunnanhallituksen päätökset vuonna 2013 koskien Luoman seisaketta.
Luoman_seisake_Kunnanhallitus_28_2_2014.pdf
Luoman_seisake_Kunnanhallitus_28_2_2014_Liite.pdf

9.12.2013 Kirkkonummen kunnanhallituksen jäsenille ja varajäsenille: Kunnanjohtajan esitys Luoman seisakkeen lakkauttamisesta.
Luoman_seisake_Kunnanhallitus_9_12_2013.pdf

25.10.2013 Kirkkonummen kunnanhallituksen jäsenille ja varajäsenille: Luoman seisake on säilytettävä – liikenneinfrastruktuuria ei saa hävittää ennen osayleiskaavoitusta!
Luoman_seisake_Kunnanhallitus_25_10_2013.pdf

22.9.2013 Kirkkonummen kunnanhallituksen jäsenille ja varajäsenille: Sähköpostivetoomus myönteisen kannan ottamiseksi Luoman seisakkeen säilyttämisen puolesta
Luoman_seisake_Kunnanhallitus_22_9_2013.pdf

9.9.2013 Kirkkonummen kunnanhallituksen jäsenille ja varajäsenille: Kirkkonummen kunnanhallituksen kokous tänään – HSL:n taloussuunnitelma 2014-2016 – Luoman seisakkeen lakkauttaminen
Luoman_seisake_Kunnanhallitus_9_9_2013.pdf