BOBÄCKS BYAMÖTE 2018

Tid: onsdag 7.3.2018 kl 18.00
Plats: Ljusdala i Bobäck, Gränsnäsvägen 37

Program: Aktuellt i Bobäck
• Delgeneralplanen för Bobäck
• Kommunens nya byggnadsförordning
• Trafikförbindelserna i Bobäck
• Bya-assistenten 2018
Årsmöte ärenden

Markera datumet redan nu i kalendern! Välkommen med!

Mer kraft behövs för att påverka byns framtid

Ju fler medlemmar föreningen har, desto större
möjlighet att påverka beslut i vår närmiljö.
Vi behöver fler medlemmar! Kom med!

Medlemsavgiften är för vuxna 10 €, barn (under 18 år) och pensionärer 5 €,
hela familjen 22 €, företag och organisationer 100 €/år.
Föreningens kontonummer är FI1740552020134567 HELSFIHH
Uppge vid betalningen familjemedlemmarnas namn, adress, telefon samt e-post.
Bobäcks Byaförenings hemsida finns på www.luoma-boback.fi

Kontakta gärna styrelsen! Uppdaterade kontaktuppgifter finns på föreningens hemsida.