LUOMAN KYLÄYHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2024

Aika: keskiviikkona 10.4.2024 klo 18.00

Paikka: Luoman Ljusdala, Gränsnäsintie 37

Ohjelma:

1. Lyhyt tietoisku

o Ljusdala aktiiviseen käyttöön

o Venepaikkoja Vitträskissä

o Laiduntaminen

o Kyläaputoiminta

2. Kyläyhdistyksen sääntömääräiset vuosikokousasiat

– Kokousmateriaali:

luomatilinp23

LKY_Toimintakertomus_1.1.2023-31.12

LKY_Toimintasuunnitelma 1.1.2024-31.12.2024

1_Vuosikokous_2024_esityslista

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

BOBÄCKS BYAFÖRENINGS STADGEENLIGA ÅRSMÖTE 2024

Tidpunkt: onsdagen den 10.4.2024 kl. 18.00

Plats: Ljusdala i Bobäck, Gränsnäsvägen 37

Program:

1. Korta infopuffar

o Användningen av Ljusdala

o Båtplatser i Vitträsk

o Betesverksamhet

o Byahjälpen

2. Byaföreningens stadgeenliga årsmötesärenden

– Mötesmaterial:

1_Vuosikokous_2024_esityslista

luomatilinp23

LKY_Toimintakertomus_1.1.2023-31.12

LKY_Toimintasuunnitelma 1.1.2024-31.12.2024

Kaffeservering, välkomna!