VUODEN LUOMALAINEN 2021 HANNU VALTANEN

Hannu on toiminut aktiivisesti ja pyyteettömästi luomalaisten sanansaattajana sekä kuntaan että moniin viranomaisiin päin. Kirjoittaen lukuisia asiakirjoja, selvityksiä, lisäselvityksiä ja useita valituksia liittyen varikkoalueeseen, maakaapeliin sekä Masalan osayleiskaavaan joka käsittää Luomankin alueita.  Kunnianhimoisena tavoitteenaan säilyttää Luoma asukkailleen viihtyisänä asuinpaikkana.  Onnea! Kulkekoon onni mukana koko loppuvuoden!  

Vuoden Luomalainen 2016

Kylän perinteisen adventtijipon yhteydessä julkistettiin vuoden luomalainen 2016, joka tällä kertaa on – taas ansaitusti – Steffe Selroos. Hän toimii aktiivisesti sekä kyläyhdistyksessä että Bobäck FBK:ssa, toimien Vitträskin venerannan ”satamakapteenina”, kalastuksenvalvojana, FBK:n asemavastaavana jne jne. Onnea!